Keresés a Bibliában

21 1És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe. (Márk 12,41-44) 34De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: (Róm 13,13.14;Luk,21 6. 23. 24.) 5És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. (Zsid 12,23) 6És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk. (Mát 8,23-27; Márk 4,37-41)

KNB SZIT STL BD RUF KG