Keresés a Bibliában

38Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! (Zsolt 118,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. (1Kir 9,7.8; Luk 13,35) 39Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! (Luk 13,35;Mát 21,9; Zsolt 118,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG