Keresés a Bibliában

14Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Mát 23,12.1Pét;5,5; Luk 14,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. (Péld 29,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik. (Péld 29,23; Jób 22,29; Ésa 21,31; Luk 14,11;18,14.1Pét;5,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG