Keresés a Bibliában

26Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. (Mát 10,37.38) 26És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az? (Mát 26,21-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG