Keresés a Bibliában

3Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek. (Mát 24,27.30) 2Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. (Mát 18,6; Márk 9,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


27Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni. (Mát 28,18; Luk 10,22; Ján 3,35;17,2; Fil 2,9) 18És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mát 11,27; Eféz 1,20-22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni. (Mát 11,27.1Tim;2,4;Ján 1,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. (Mát 28,18; Eféz 1,20-22)

KNB SZIT STL BD RUF KG