Keresés a Bibliában

2Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék. (Luk 8,17; Préd 12,16; Mát 10,26; Márk 4,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza. (Dán 2,22.1Kor;4,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék. (Márk 4,22; Luk 8,17;12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. (Mát 10,26; Luk 8,17;12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG