Keresés a Bibliában

2Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen e földön is. (Mát 6,9) 3A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. (Luk 7,50;19,39) 4És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. (Mát 6,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG