Keresés a Bibliában

11Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? (Mát 15,24;10,5.6; Csel 13,46) 12Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? (Mát 24,28) 13Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Jak 1,5.6.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG