Keresés a Bibliában

28Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz. (Ezék 20,11.12; Mát 7,21) 12És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának: (3Móz 13,2) 9Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá: (Péld 30,12.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG