Keresés a Bibliában

12Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem azé a városé. (Luk 12,21) 13Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. (Mát 11,20-24) 14Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek. (Luk 7,41) 15És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. (Ésa 8,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG