Keresés a Bibliában

44És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. (Mát 16,21) 45Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat. (Csel 16,14) 46És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: (Dán 9,26) 47És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. (Csel 2,38;4,12) 48Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. (Luk 17,8) 49És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. (Ján 15,26;Csel 1,4;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG