Keresés a Bibliában

13Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; (Kol 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34) 14Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele. (Kol,3 12. Kol 1,8. 2,2. Fil. 1,9. 1 Kor. 13,4.) 15És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. (Kol 1,12;2,7; Róm 5,1;12,5; Fil 4,7.1Kor;7,15;10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG