Keresés a Bibliában

15Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van. (Filem 1,2; Róm 16,5.1Kor;16,9) 17És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! (Filem 1,2.2Ján.8; Csel 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok; (Fil,2 17. 30. Fil 4,18. 1,27. 30. 4,3. 16. 2 Tim. 2,3.) 3Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. (Fil 1,27.1Thess;2,2; Róm 16,3.4.12; Csel 16,12.13.14; Jel 3,5;13,8.2Móz;32,32.33; Dán 12,1; Luk 10,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG