Keresés a Bibliában

12Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. (Kol 2,2.8.20;1,28.29; Róm 12,2;15,30;4,21;14,5; Eféz 4,14.1Thess;4,3; Fil 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, (Kol 4,10-14;1,7; Eféz 4,1; Fil 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. (Fil,4 4. 7. Fil 3,15. 17. 1 Kor. 11,1.)

KNB SZIT STL BD RUF KG