Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 3Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. (Kol,3 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.) 4Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. (Kol,3 1. 3. Kol 1,27. Ján. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51-54. Róm. 8,17. 18. 19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.) 24Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. (Kol 1,12; Eféz 6,8;1,11; Gal 3,18.1Móz;21,10; Róm 12,11) 2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 4Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, (Kol,1 9. Eféz. 1,15. Filem. 1,5.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. (2Thess 3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt? (Mát 15,11) 25Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. (1Kor 8,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6 1Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. (1Kor 2,4) 20Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mát 19,21; Luk 12,33; Kol 3,1.2) 21Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. (Luk 12,34) 19Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; (Mát 16,24.25; Márk 8,34; Luk 9,23;14,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; (Eféz 2,6.1Kor;1,7; Kol 1,13; Eféz 2,19; Luk 10,20.1Thess;1,10; Ján 15,19; Róm 8,18.23; Luk 18,7.8;21,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG