Keresés a Bibliában

9Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, (Kol 1,15.19; Ján 1,1; Fil 2,6;3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (2Móz 23,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG