Keresés a Bibliában

2 1Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben; (Kol 4,12.16; Róm 15,30; Jel 3,14) 11Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; (1Kor 16,13.14; Eféz 1,19; Fil 3,21; Róm 5,3.2Kor;1,6;6,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Kol 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


30Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, (2Kor 1,11; Eféz 6,18.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG