Keresés a Bibliában

26Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, (Kol 2,3;4,3; Eféz 3,4.5;1,9.1Kor;4,1; Eféz 3,9.21; Róm 16,25) 27A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: (Eféz 1,9;3,3; Róm 8,18.21.30;5,2; Kol 1,12;3,3; Eféz 2,12; Róm 8,10; Eféz 3,17; Gal 2,20; Róm 8,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG