Keresés a Bibliában

26Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. (Ján 14,26;16,7; Luk 24,49) 27De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok. (Csel 1,22;5,32) 16 1Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. (Márk 16,9) 2A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. (Gal 2,4;1Móz 17,10-14.3Móz;12,3) 3És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. (Ján 15,21) 4Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy a mikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivelhogy veletek valék. (Mát 9,15; Márk 2,19; Luk 5,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG