Keresés a Bibliában

19Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, a kinek szemei jól látják az emberek fiainak minden útait, hogy kinek-kinek megfizess az ő útai szerint, és az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint; (Ésa 28,29;Jób 34,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Zsolt 86,13;88,6.7;116,8.9; Csel 2,31; Ésa 53,10-12) 22Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő; (Zsolt 17,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG