Keresés a Bibliában

12Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. (1Móz 1,1-31) 16Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálczája; Seregek Ura az ő neve! (5Móz 32,31; Zsolt 16,5;74,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG