Keresés a Bibliában

14Azért úgy cselekszem e házzal, a mely az én nevemről neveztetik, a melyben ti bizakodtok, és e hellyel, a melyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, a mint Silóval cselekedtem. (Jer,7 4.;2Krón 36,17-19)

KNB SZIT STL BD RUF KG