Keresés a Bibliában

35Ezt mondja a Seregek Ura: Ímé, én eltöröm az Elám kézívét, erejének zsengéjét. 36És négy szelet hozok Elám ellen, az égnek négy határáról, és elszórom őket mindenik szél felé, és nem lesz nemzet, a kihez nem futnak az Elám szökevényei. (Dán 8,2) 37És megrettentem Elámot az ő ellenségei előtt és az ő lelköknek keresői előtt, és veszedelmet hozok reájok, az én felgerjedt haragomat, azt mondja az Úr, és utánok bocsátom a fegyvert mindaddig, míg meg nem emésztem őket. (Jer 32,5;2Kir 24,17.18) 38És az én székemet Elámba helyezem, és kivesztem onnét a királyt és a fejedelmeket, azt mondja az Úr: (Jer 37,5.10;39,1-8) 39De végezetre visszahozom Elámot a fogságból, azt mondja az Úr. (2Krón 36,13-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG