Keresés a Bibliában

46 1Ez a szó, a melyet az Úr szólott Jeremiás prófétának a pogányok felől; (Dán 8,2) 2Égyiptom felől, a Nékó Faraónak, Égyiptom királyának serege felől, a mely az Eufrátes folyó mellett, Kárkémisben vala, a melyet megvere Nabukodonozor, a babiloni király, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében: (2Krón 35,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG