Keresés a Bibliában

20Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtad: Nem leszek rabszolga; mindamellett minden magas halmon és minden lombos fa alatt bujkálsz vala te, mint egy parázna. (Jer 8,10;4,5; Ésa 56,11; Hab 9,7.8;5,1.2; Sof 3,4) 6És monda az Úr nékem Jósiás király napjaiban: Láttad-é, a mit az elpártolt Izráel cselekedett? Elment ő minden magas hegyre és minden zöldelő fa alá, és ott paráználkodott. (Jer 2,20; Ésa 57,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG