Keresés a Bibliában

12Ők pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekeszszük. 16Abban a dologban, a mi végett szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk reád; (Abd 1,4) 19És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk és néki italáldozatot viszünk: vajjon a mi férjeink híre nélkül csinálunk-é néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk? (Jer 7,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG