Keresés a Bibliában

17Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, a mit én parancsolok néked; meg ne riadj tőlök, különben én riasztalak el téged előlök! (Jób 38,8-11)

KNB SZIT STL BD RUF KG