Keresés a Bibliában

10És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé! (Zsolt 3,9; Jel 12,10;19,1) 10És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. (Jel 7,10;19,1;Jel 11,15;12,10;19,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG