Keresés a Bibliában

9És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. (Mát 22,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG