Keresés a Bibliában

15És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; (Ésa 2,19) 16És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: (Luk 23,30) 17Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg? (Jel 11,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG