Keresés a Bibliában

21 1Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. (Ésa 65,17;66,22.2Pét;3,13) 8A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál. (Jel 22,15.1Kor;6,9; Gal 5,21; Eféz 5,5.1Tim;1,9.10;Jel 2,11;20,14) 9És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. (Jel 20,4;Jel 1,9;19,10;20,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (1Kor 6,9.10; Eféz 5,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: (Eféz 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 4Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. (Eféz 4,29; Kol 2,7;3,15.17.1Thess;5,18) 9Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, (Eféz 3,4.5; Róm 16,25.26; Kol 1,26.2Tim;1,9.10) 10Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; (Gal 4,4.1Móz;1,31.1Ján;3,8-10; Ján 8,44.2Kor;11,3; Róm 8,19-23; Mát 19,28.2Pét;3,10-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG