Keresés a Bibliában

5A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 6Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. (Jel 2,11;Jel 1,6;5,10.1Pét;2,5.9; Ésa 61,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG