Keresés a Bibliában

17A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. (2Móz 16,32-34;Jel 3,12.22.4) 12A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. (Jel 2,17;22,4;Jel 21,2.10; Gal 4,26; Zsid 11,10;12,22;13,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG