Keresés a Bibliában

9És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. (Mát 22,2) 5És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. (Jel 4,2;20,11;Ésa 43,19.2Kor;5,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG