Keresés a Bibliában

14És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. (Jel 1,13; Ján 7,13) 14Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. (Jel 20,8;Jel 17,14;19,17-21.1Thess;5,22.2Pét;3,10) 8És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. (Ezék 38,2;Jel 16,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG