Keresés a Bibliában

7És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket. (Jel 13,1;Jel 13,7; Dán 7,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket. (Dán,7 3. 6.)

KNB SZIT STL BD RUF KG