Keresés a Bibliában

18És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják. (Jel 6,15-17;Mát 25,31-40; Luk 22,28-30)

KNB SZIT STL BD RUF KG