Keresés a Bibliában

5És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, (Dán 12,7) 6És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen: (Ésa 34,10; Jel 14,11;18,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG