Keresés a Bibliában

6És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. (Jel 5,10;20,6.1Pét;2,9.2Móz;19,6) 5 1És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet , a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. (Jel 4,2;Ezék 2,9.10) 10És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. (Jel 1,6;20,6.2Móz;19,6) 5Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. (Jel 1,20) 9Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (Jel 3,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. (Ésa 60,16.2Móz;19,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG