Keresés a Bibliában

19Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. (5Móz 6,4;Márk 1,24) 20Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? (Csel 20,28.1Kor;9,16; Tit 1,7.11) 21Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? (2Kor 1,24; Luk 22,26.2Thess;3,9) 22Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; (Jak 2,25;1,4; Jak 1,12.1Kor;9,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG