Keresés a Bibliában

5Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. (Márk 11,24;Péld 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG