Keresés a Bibliában

25De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG