Keresés a Bibliában

17Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12) 20Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? (Csel 20,28.1Kor;9,16; Tit 1,7.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG