Keresés a Bibliában

1 1Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet. (1Pét 1,1) 15Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. (Róm 5,12;6,23;7,10) 12Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni. (Jak 1,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid 4,8;5,9; Róm 13,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG