Keresés a Bibliában

3De áthozám a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kanaán földén, és megsokasítám az ő magvát; és adám néki Izsákot. (1Móz 11,31;12,1;17,7; Neh 9,7; Zsid 11,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG