Keresés a Bibliában

27És monda Józsué az egész népnek: Ímé ez a kő lesz ellenünk bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, a melyet szólott vala nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen. (Józs 22,26.27.1Móz;31,44.48)

KNB SZIT STL BD RUF KG