Keresés a Bibliában

21Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk! 22Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok! 23Most azért hányjátok el az idegen isteneket, a kik köztetek vannak, és hajtsátok sziveteket az Úrhoz, Izráelnek Istenéhez. (1Móz 35,2.4.1Sám;7,3) 24És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.

KNB SZIT STL BD RUF KG