Keresés a Bibliában

7 1Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok-é, mint a béresnek napjai? (Jób 14,15;Ésa 16,14) 2A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét: 3Úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakái jutottak számomra. (Jób,7 4.) 4Ha lefekszem, azt mondom: mikor kelek föl? de hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületig. (Péld 29,23) 6Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél, és most reménység nélkül tünnek el. 7Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehellet, és az én szemem nem lát többé jót. (Jób 8,9;14,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG