Keresés a Bibliában

40 1Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda: (Zsolt 32,8) 2Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem! (Zsolt 36,9) 3Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy? (Zsolt 51,6; Róm 3,5.6) 4És van-é ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz-é, mint ő? (Zsolt 18,24) 5Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsőséggel és fenséggel! 6Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg őket! 7Láss meg minden kevélyt és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le! (Zsolt 19,13) 8Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel: (Zsolt 69,5) 9Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed! 10Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör! (Zsolt 18,21-24) 11Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! (Zsolt 130,8) 12Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. (Zsolt 18,24.25) 13Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak. (Zsolt 139,23) 14Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét. (Zsolt 11,5.1Kir;14,8) 15Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik. (Zsolt 1,1; Jób 31,5) 16Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein. (Zsolt 101,7.8) 17Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és körülveszik őt a folyami fűzfák. (5Móz 21,6.7;Zsolt 27,6) 18Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is. 19Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?! (Zsolt 42,23;27,4;2Sám 6,1.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet