Keresés a Bibliában

38 1Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda: (Jób 40,1) 2Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? 3Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem! (Jób 31,37) 4Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! (Péld 8,27-29) 5Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? (Zsolt 13,6;18,2-51) 6Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét; (Zsolt 104,5) 7Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának? (Zsolt 148,3) 8És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött; (Jób,38 10. 11. Zsolt. 33,7.) 9Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt? (2Sám 8,13) 10Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje: 11És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak! (Zsolt 104,9) 12Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét? (Zsolt 2,9) 13Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla. (Zsolt 18,9) 14Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában. (Zsolt 109,13; Ésa 14,20) 15Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék? (Jób 21,17-19;Zsolt 10,15) 16Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét? 17Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é? 18Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod? 19Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? (Máté 27,46; Márk 15,34) 20Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait. (Jób 19,7) 21Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy! (1Kir 9,3) 22Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é? 23A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára? (Józs 10,11) 24Melyik út visz oda, a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? (Ésa 53,2.3; Máté 27,39.40.43) 25Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat? (Zsolt 109,24.25) 26Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen; (Zsolt 104,13.16) 27Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot? (Zsolt 71,6) 28Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit? (Zsolt 31,15; Ésa 49,1) 29Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte? 30Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe? (Józs 17,5; Ámós 4,4) 31Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é? (Jób 9,10) 32A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt? (Zsolt 40,13) 33Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön? (Jer 31,35.36) 34Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged? (Ján 19,18; Jel 1,7) 35Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk? (Jób,38 8. 9.) 36Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet? (Jób 32,8.9) 37Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit; 38Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak? (Jób,38 17. Zsolt. 40,14.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet